Εισιτήρια: €5
www.tickethour.com.cy και από το Δημαρχείο Αγλαντζιάς