Εισιτήρια: €5

Από tickethour: https://shop.tickethour.com/ticketmaster_se_3443.html?
ACS Courier και από το Δημαρχείο Αγλαντζιάς