Εισιτήρια/Tickets:

Είσοδος: Ανοικτή Πλατεία Δωρεάν / Αμφιθέατρο €5

Tickethour, ACS, Δημαρχείο Αγλαντζιάς